دفتر پروژه‌های کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی و نفت و گاز

انجام پایان‌نامه کارشناسی نه فقط به عنوان یک الزام آموزشی جهت تکمیل واحدهای تحصیلی این دوره، بلکه به منظور فرایندی جهت ارتقای تبحر دانشجویان در انجام فعالیت‌های پژوهشی مستقل و نشان دهنده بار علمی و پژوهشی ایشان، باید مد نظر قرار گیرد. انتخاب موضوع پایان نامه باید بر اساس شناخت کافی دانشجو از علاقمندی‌های خود بویژه در رشته‌هایی که دارای گرایش‌های متعدد است انجام شود و در این راستا، شناخت دانشجو از فعالیت‌های اساتید دانشکده و مشورت با ایشان می‌تواند راهگشا باشد. موضوع پروژه کارشناسی باید جدید، کاربردی، و قابل انجام در زمان مورد نظر باشد و دانشجو حداکثر تلاش خود را جهت انجام موضوع پایان نامه و همچنین نگارش آن به نحو مطلوب، به کار گیرد. با توجه به اینکه در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی مانند تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود، دانشجویان مهارت‌های ارائه و مباحثه خود را نیز در کنار مهارت‌های تحقیق و نگارش، بهبود خواهند بخشید.

مدیر پروژه‌های کارشناسی
دانشکده

مراحل پروژه پایانی کارشناسی

تعیین استاد راهنما
تکمیل فرم آنلاین رزرو استاد راهنما در ابتدای نیمسال ششم و پس از گذراندن ۷۰ واحد قبولی

اخذ کارگاه “تجاری سازی و کارآفرینی”
پس از گذراندن ۷۰ واحد قبولی

 

اخذ درس “فاز صفر”
پس از گذراندن ۹۰ واحد قبولی

 

گزارش پیشرفت اول
تکمیل فرم آنلاین گزارش اول ارزیابی پیشرفت – نیمسال بعد از اخذ فاز صفر

 

گزارش پیشرفت دوم
تکمیل فرم آنلاین گزارش دوم ارزیابی پیشرفت – در نیمسال اخذ پروژه پایانی

 

اخذ “پروژه پایانی”
پس از گذراندن ۱۲۰ واحد قبولی و دفاع از فاز صفر و تصویب آن

 

هماهنگی زمان دفاع
حداقل دو هفته پیش از دفاع، نسخه نهایی پایان‌نامه به استاد راهنما و استاد ممتحن تحویل داده شود و هماهنگی زمان دفاع با اساتید انجام شود

 

 صدور مجوز دفاع پایان نامه
تکمیل فرم دفاع از پایان نامه  پس از هماهنگی با اساتید

 

دفاع از پایان‌نامه

انجام اصلاحات
فایل اصلاح شده پایان‌نامه برای استاد راهنما، استاد ممتحن و دفتر پروژه‌های کارشناسی ارسال شود

مراحل دفاع فاز صفر 

تکمیل فرم دفاع درس فاز صفر
تکمیل فرم  پس از اخذ درس فاز صفر

اطلاع رسانی خودکاربه اساتید و دانشجو
دریافت ایمیل توسط دانشجو بلافاصله پس از ثبت فرم 

 

تایید اطلاعات ثبت شده توسط استاد راهنما

 

 

اطلاع رسانی به مسئول پروژه های کارشناسی

تعیین زمان برگزاری دفاع توسط آموزش

 

 

اطلاع رسانی زمان دفاع از طریق سایت دانشکده

 

 

برگزاری دفاع شفاهی در سامانه LMS

 

 

 تعیین استاد ممتحن و ثبت نمره فاز صفر توسط مسئول پروژه ها

 

 

اتمام فرآیند دفاع درس فاز صفر  

فرم های مربوط به پروژه کارشناسی

فرم آنلاین رزرو استاد راهنما

 

فرم آنلاین گزارش پیشرفت اول

 

فرم آنلاین گزارش پیشرفت دوم

 

فرم آنلاین ارائه فاز صفر

 

قطب تحقیقاتی کاتالیست و نانو مواد (CNMRL)

فرم آنلاین تغییر استاد راهنما

 

فرم آنلاین تغییر عنوان فاز صفر 

 

فرم آنلاین دفاع از پایان نامه

 

آیین نامه های پروژه کارشناسی

null

آیین نامه مربوط به پروژه پایانی

 

null

آیین نگارش پایان نامه های کارشناسی

 

null

الگوی نگارش پایان نامه های کارشناسی

 

null

مراحل انجام فاز صفر و پروژه های پایانی

 

null

راهنمای تکمیل فرم دفاع نهایی

 

null

مراحل انجام امور تسویه حساب

 

keyboard_arrow_up